شرکت هواپیمایی آران (سهامی خاص)، در تاریخ 1399/07/02 به شماره ثبت 22599 و شناسه ملی 14009461272 به پشتوانه‌ی تجارب فراوان در صنعت هوانوردی با محوریت استان گیلان ثبت گردید ، آران ایر اولین شرکت هواپیمایی در استان سرسبز گیلان می باشد. این شرکت یکی از اولویت‌های اصلی خویش را تضمین ایمنی پرواز در کنار ارتقاء سطح کیفی پروازها قرارداده، تا گامی عظیم در صنعت هوایی کشور برداشته شود. برنامه‌ریزی اولیه شرکت هواپیمایی آران ، پوشش پروازهای داخلی بوده و در این راستا از نیروهای متخصص و مجرب در کنار نیروهای جوان و پر انرژی بهره می‌گیرد.

شرکت هواپیمایی آران ، با هدف رشد و توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعت هوایی استان گیلان تاسیس شده تا علاوه بر اشتغال‌زایی در این استان، در کوتاه‌ترین زمان به جایگاه ویژه‌ای در صنعت هوایی کشور نایل شود.

شرکت هواپیمایی آران در نظر دارد ، اول اسفندماه سال ۱۴۰۰ پروازهای خود را به بهره برداری برساند.